image image image image
Ngân sách có thể thất thu nếu bãi bỏ thông tư 20 [10/08/2016] Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Tài chính) cho rằng, quan điểm nêu việc bãi bỏ thông tư 20 sẽ dẫn đến lượng nhập khẩu ôtô tăng, làm tăng thu ngân sách là hoàn toàn chưa đúng.
Lương tối thiểu vùng năm 2017 tăng mức cao nhất là 250.000 đồng (02/08/2016) - Sáng nay 2/8 tại Vĩnh Phúc, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp và thống nhất phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 từ 180.000-250.000 đồng, tăng trung bình 7,3% để trình Chính phủ thông qua.
Công khai thông tin giải quyết hoàn thuế VAT [23/07/2016] Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo đó, người nộp thuế thuộc trường hợp được hoàn thuế theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng tự xác định số tiền thuế giá trị gia tăng đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế, khai đề nghị hoàn thuế, lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
TPHCM: Hàng loạt doanh nghiệp được Cục Thuế tuyên dương [15/07/2016] Tuần qua, Chi cục Thuế Quận 10, Cục Thuế TPHCM đã tổ chức Hội nghị tuyên dương các tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế năm 2015. Theo đó, một loạt doanh nghiệp nằm trong danh sách được tuyên dương bao gồm: CMC Sài Gòn, ITTA, Nha khoa Vạn Hạnh, GrabTaxi…

BÌNH LUẬN - PHÂN TÍCH

Chủ tịch VCCI: Doanh nghiệp méo mặt vì luật 'ông chẳng bà chuộc'

Lo lắng trước việc chương trình làm luật của Quốc hội không xem xét tới các quy định về môi trường kinh doanh, ông Vũ Tiến Lộc đề xuất cần sớm ban hành một luật để sửa cùng lúc nhiều luật, góp phần "cởi trói" cho doanh nghiệp.

Đọc Thêm...
Bộ Tài chính lên tiếng về vấn đề 'cắt xén' ưu đãi của doanh nghiệp

(25/07/2016) Bộ Tài chính cho biết những thông tin về việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư đã “cắt xén” ưu đãi của doanh nghiệp và trái luật “khá nghiêm trọng” là không đúng.

Đọc Thêm...
Bộ Tài chính “cắt xén” ưu đãi của doanh nghiệp

(18/07/2016) Luật Đầu tư 2014 được ban hành và có hiệu lực từ 1.7.2015, kèm đó là Nghị định 118/2015/NĐ-CP (NĐ118) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành đã hoàn thiện và phân chia rất rõ đối tượng, lĩnh vực ngành nghề, vùng miền được hưởng ưu đãi đầu tư. Trong đó có quy định 2 điểm đáng chú ý về ưu đãi đầu tư. Tuy nhiên, Các doanh nghiệp đang bị thiệt hại lớn do Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn vừa trái luật, vừa vô hiệu hóa các ưu đãi về thuế của luật đầu tư.

Đọc Thêm...

TÀI LIỆU GIÁO TRÌNH

Tài liệu Tài chính Doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là các nguồn lực phản ánh trạng tài chính của một doanh nghiệp. Nghiên cứu Tài chính Doanh nghiệp là nhằm tối ưu hóa các nguồn lực tài chính đang hiện hữu và các nguồn lực tài chính có thể hình thành trong tương lai. Việc nghiên cứu Tài chính Doanh nghiệp hướng đến các Sự kiện hay Phát sinh mà các sự kiện hay phát sinh đó có thể ảnh hưởng đến tình hình thành chính doanh nghiệp như : Tiền, Hàng Tồn Kho, Đầu tư, Tài sản cố định, Lợi nhuận, Cổ tức, Chi phí, ..... [...] [Download]

Đọc Thêm...
Phụ lục : Danh mục Chứng từ - Báo Cáo Tài chính - Bài tập thực hành trên máy tính

Chúng ta đã hoàn thành Chương 7. Nội dung chính trong Chương 7 cơ bản kết thúc Học Phần Nguyên Lý Kế Toán. Để hoàn thiện những kỹ năng kế toán, đòi hỏi chúng ta cần phải am hiểu : 1/ Những chứng từ của Chế độ kế toán, 2/ Những báo cáo của chế độ kế toán, 3/ Các Bài tập từ đơn giản đến phức tạp. Lời khuyên : Là người mới học kế toán, bạn cần đọc kỹ tài liệu này. Thông thường thì theo thời gian nhiều năm làm kế toán, nhiều nhân viên kế toán tỏ ra bối rối khi bàn về chế độ chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán không chỉ là "hóa đơn bán hàng", chứng từ kế toán còn nhiều loại khác nữa và việc nhận...

Đọc Thêm...
Chương 7 - Tổ chức công tác kế toán

Chúng ta đã hoàn thành Chương 6. Nội dung chính của Chương 6 bàn về các Hình thức kế toán. Hình thức kế toán được hiểu là quy ước lộ trình ghi chép lên hệ thống các sổ sách kế toán. Khi chúng ta có một nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán ghi chép lên các sổ. Cách thức ghi chép lên các sổ sách được quy ước trong “Hình thức Kế toán”. Một Kế toán viên sử dụng phần mềm kế toán cũng được quy ước quá trình ghi chép đó, tuy nhiên, quá trình đó lại được thực hiện bởi phần mềm kế toán và các Lập trình viên phần mềm phải thấu hiểu quy ước của quy trình. Bây giờ chúng ta bàn đến Chương 7 : Tổ chức công tác kế...

Đọc Thêm...
Chương 6 - Hình Thức Kế Toán

Chúng ta đã hoàn thành Chương 5. Chương 5 trình bày Phương pháp Cân đối tổng hợp kế toán. Như chúng ta đã biết, khi sử dụng phương pháp tài khoản, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ánh theo tài khoản. Tuy nhiên, yêu cầu của công tác quản trị là hướng đến mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu đó bao gồm tình hình kinh doah, tình hình tài sản và nguồn vốn, tình hình ngân sách. Do đó, để có thể tạo ra được các kết quả cuối cùng (cũng là sản phẩm cuối cùng của kế toán), kế toán phải tổng hợp các tài khoản phát sinh để lập nên những báo cáo cuối cùng về tình hình chung của doanh nghiệp theo mục đích quản trị. Bây...

Đọc Thêm...
vanban_ketoan
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
prev
next

Thông tư 202/2014 ngày 22/12/2014 hướng dãn lập và trình bày BCTC hợp nhất

News image

1. Thông tư này hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất đối với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và phương pháp kế toán xử lý các giao dịch giữa các đơn vị trong nội bộ tập đoàn, giữa tập đoàn và công ty liên do... Đọc thêm ...

Nghị định 105/2013 quy định xử phạt trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

News image

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Nghị định này thay thế Nghị định số... Đọc thêm ...

TT 89/2013/TT-BTC Bổ sung TT 228/2009 hướng dẫn trích lập dự phòng

News image

Phạm vi điều chỉnh :  Sửa đổi Thông tư số 228/2009/TT-BTC   ngày 7 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xâ... Đọc thêm ...

TT 179/2012/TT-BTC hướng dẫn hạch toán Tỷ Giá Ngoại Tệ

News image

Phạm vi điều chỉnh :  Thông tư này hướng dẫn việc ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái và việc chuyển đổi báo cáo tài chính các hoạt động ở nước ngoài, các cơ sở ở nước ngoài của doanh nghiệp sang đơn vị tiền tệ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Việc xác định ... Đọc thêm ...

Thông tư 138/2011/TT-BTC sửa đổi Chế độ Kế toán theo QĐ-48

News image

Thông tư 138/2011/TT-BTC ban hành ngày 04/10/2011 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp Nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Sửa đổi bổ sung một số quy định tại Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Qu... Đọc thêm ...

Thông tư 125/2011/TT-BTC Hướng dẫn Kế toán Công ty Quản Lý Quỹ

News image

Thông tư này quy định một số tài khoản, mẫu báo cáo tài chính, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính áp dụng đối với các Công ty quản lý Quỹ hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý Quỹ do Bộ Tài chính quy định. Những nội dung kế to... Đọc thêm ...

Nghị định 39/2011 quy định xử phạt trong lĩnh vực Kế toán

News image

Nghị định này quy định việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về kế toán mà không ph... Đọc thêm ...

TT liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA h/dẫn chế độ h/đơn, c/từ đối với h/hoá

News image

Ngày 12/05/2011, Bộ Tài Chính - Bộ Công Thương và Bộ Công An đã ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường bao gồm: hàng hoá nhập khẩu đang trên đường vận chuyển; đang bày bán; để tại kho, bến, bãi, tại cơ ... Đọc thêm ...

TT 34/2011/TT-BTC Bổ sung TT 228/2009 hướng dẫn trích lập dự phòng

News image

Phạm vi điều chỉnh :  Sửa đổi Thông tư số 228/2009/TT-BTC   ngày 7 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xâ... Đọc thêm ...

Chế độ Kế toán của HTX Nông,Lâm,Ngư,Muối - 2010

News image

Hệ thống kế toán áp dụng cho các Hợp tác xã Nông nghiệp được hướng dẫn trong Thông tư này trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và Vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ - BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Sau đây gọi tắt là Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC). Những ... Đọc thêm ...

Thông tư 244/2009/TT-BTC sửa đổi Chế độ kế toán theo QĐ-15

News image

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 trong đó thay đổi một số mục liên quan đến Chế độ kế toán doanh nghiệp (ban hành kèm theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC). Những điểm chính bao gồm việc thay đổi các tài khoản quỹ (loại 4) thành phải trả (loại 3). Các nội dung đề cập như sau : 1/ ... Đọc thêm ...

TT 228/2009/TT-BTC hướng dẫn trích lập dự phòng

News image

Phạm vi điều chỉnh :  Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh do... Đọc thêm ...

TT 23/2005 Hướng dẫn 6 Chuẩn mực Kế toán - Đợt 3

News image

Căn cứ Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3); Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong ... Đọc thêm ...

QĐ 234/2003 Ban hành 6 Chuẩn mực Kế toán - Đợt 3

News image

Căn cứ  Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc  Ban hành sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3) có số hiệu và tên gọi sau đây: 1- Chuẩn mực số 05- Bất động sản đầu tư;2- Chuẩn mực số 07- Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết; 3- Chuẩn ... Đọc thêm ...

Thông tư 105/2003 Hướng dẫn 6 chuẩn mực kế toán Đợt 2

News image

Căn cứ Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2);- Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số  1141TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 và các Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ ... Đọc thêm ...

TT 132/2007/TT-BTC hướng dẫn kế toán Sở Giao dịch Chứng khoán

News image

Đối tượng áp dụng Thông tư này là Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán khác thành lập và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp theo qui định của pháp luật về chứng khoán (sau đây gọi chung là Sở GDCK). Thông tư này ... Đọc thêm ...

Quyết định 48 quy định chế độ kế toán DN nhỏ và vừa

News image

Ban hành “Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa” áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác ... Đọc thêm ...

Quyết định 15 ban hành Chế độ Kế toán

News image

Các doanh nghiệp, công ty, Tổng công ty, căn cứ vào “Chế độ kế toán doanh nghiệp”, tiến hành nghiên cứu, cụ thể hoá và xây dựng chế độ kế toán, các quy định cụ thể về nội dung, cách vận dụng phù hợp với đặc điểm kinh doanh, yêu cầu quản lý từng ngành, từng lĩnh vực hoạt động, ... Đọc thêm ...

Nghị định 185/2004 quy định xử phạt trong lĩnh vực Kế toán

News image

Nghị định này quy định việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về kế toán mà không ph... Đọc thêm ...

QĐ 165/2002 v/v ban hành 6 chuẩn mực đợt 2

News image

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 v/v Ban hành sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2) có số hiệu và tên gọi sau đây: - Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung; - Chuẩn mực số 06 - Thuê tài sản; - Chuẩn mực số 10 - ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối ... Đọc thêm ...

Thông tư 89/2002/TT-BTC hướng dẫn 4 chuẩn mực đợt 1

News image

Căn cứ Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31-12-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1); Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện bốn chuẩn mực kế toán trên áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế ... Đọc thêm ...

QĐ 149/2001 v/v ban hành 4 chuẩn mực đợt 1

News image

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 v/v ban hành 4 chuẩn mực kế toán đợt 1 bao gồm : Chuẩn mực 02-Hàng Tồn kho; Chuẩn mực 03-Tài sản cố định hữu hình; Chuẩn mực 04-Tài sản cố định vô hình; Chuẩn mực 14 – Doanh thu và thu nhập khác. ... Đọc thêm ...

Danh sách Chuẩn mực Kế toán

News image

Tính đến nay, Bộ tài chính đã ban hành 26/35 Chuẩn mực kế toán. Đây là những chuẩn mực cần thiết trong công tác kế toán đến thời điểm này. Một số các chuẩn mực khác còn trong giai đoạn biên soạn. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc danh sách sau đây để tiện tham khảo. DANH SÁCH CÁC ... Đọc thêm ...

Nghị định 129 hướng dẫn Luật Kế toán

News image

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 của Nghị định này (sau đây gọi tắt là hoạt động kinh doanh). Điều 2. Đối tượng áp dụng Căn cứ điểm c, d, đ, e khoản 1 ... Đọc thêm ...

Nghị định 128 hướng dẫn Luật Kế toán

News image

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 của Nghị định này (sau đây gọi tắt là lĩnh vực kế toán nhà nước).1. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh ... Đọc thêm ...

Luật Kế toán - 03/QH11 ngày 17/06/2003

News image

Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, doanh ... Đọc thêm ...


Văn bản Tài chính
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

19/2014/TT-NHNN : FDI được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng tiền đồng

News image

Bên cạnh việc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ như hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp FDI sẽ được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng tiền đồng kể từ ngày 25/09/2014. &... Đọc thêm ...

Thông tư 35/2013/TT-NHNN về giao dịch ngoại tệ và phòng chống rửa tiền

News image

Thông tư này quy định về đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao; thông báo danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; nội dung, hình thức các báo cáo: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài... Đọc thêm ...

Nghị định 194/2013/NĐ-CP - Doanh nghiệp FDI buộc giải thể nếu đăng ký kinh doanh lại trễ

News image

Đến ngày 1/2, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã hết thời hạn hoạt động mà chưa đăng ký lại sẽ phải giải thể, chấm dứt hoạt động. Theo nghị định 194/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn FDI và đổi Giấy phép đầu tư của... Đọc thêm ...

Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định thủ tục và thuế XNK

News image

Thông tư này quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập ... Đọc thêm ...

Thông tư số 17/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với

News image

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.      [Xem chi ... Đọc thêm ...

Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về Quản Trị Công Ty đối với CTY Đại Chúng

News image

Thông tư này quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 34, Điều 6 Luật Chứng khoán. 2. Thành viên Hội đồng quản trị... Đọc thêm ...

Nghị quyết 13/2012 với gói giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

News image

Nghị quyết mang số 13 vừa được Thủ tướng ký ngày 10/5 với nhiều giải pháp cho doanh nghiệp như giãn thời gian nộp thuế VAT, giảm tiền thuê đất, tái cơ cấu nợ… Riêng việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ chờ ý kiến Quốc hội. Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sả... Đọc thêm ...

Nghị Định 24/2012 Hướng dẫn hoạt động kinh doanh vàng

News image

Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh vàng, bao gồm: Hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng và các hoạt động kinh doanh vàng khác, bao gồm cả... Đọc thêm ...

Nghị định 87/2007/NĐ-CP Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữ

News image

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Quy chế này quy định việc thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn đ­ược thành lập và hoạt ... Đọc thêm ...

Nghị định 87/2010/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế XNK

News image

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam bao gồm: hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông, cảng biển, cảng hàng không, đường sắt liên vận quốc tế, bưu điện quốc tế và địa điểm làm thủ tục hải quan khác được thành lập theo quyết định của cơ ... Đọc thêm ...

Thông tư 116/2008/TT-BTC Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công

News image

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; Căn cứ Nghị ... Đọc thêm ...

74/2010/TT-BTC ngày 14/05/2010 v/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động gia công

News image

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài. Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 ... Đọc thêm ...

Chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà T

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2008/TT-BTC ngày 05/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh BỘ TÀI CHÍNH __________________ Số 07/2010/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ... Đọc thêm ...

Thông tư 09/2010/TT0BTC hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK

News image

Đối tượng công bố thông tin bao gồm: Công ty đại chúng, tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và người có liên quan. Trường ... Đọc thêm ...

Điều chỉnh dự trữ bắt buộc ngoại tệ

News image

Ngày 18/1/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 74/QĐ-NHNN điều chỉnh dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với các tổ chức tín dụng (TCTD).Theo đó, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng ngoại tệ áp dụng cho các TCTD được NHNN quy định như sau: Tỷ lệ dự ... Đọc thêm ...

Quyết định số 177/1999/QĐ-TTg

News image

Thành lập Qũy hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương, địa phương và các Tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập (Tổng công ty 91) để giải quyết chế độ cho người lao động, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhà nước trong ... Đọc thêm ...

Thông tư 05/2009/TT-BTC

News image

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về cải cách thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng ... Đọc thêm ...

Pháp lệnh ngoại hối ban hành 2005

News image

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chính sách quản lý ngoại hối nhằm tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm lợi ích hợp pháp cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngoại hối, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế; thực hiện mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc ... Đọc thêm ...

QĐ 504/NHNN quy định giao dịch ngoại tệ

News image

Ngày 07/03/2008, Ngân hàng nhà nuớc ban hành Quyết định 504 quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các Tổ chức Tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Theo đó, tỷ giá bán giao ngay không được quá biên độ 1% đối với USD. Các loại ngoại tệ khác do người đứng đầu tổ chức ấn ... Đọc thêm ...

TT 194/2009/TT-BTC

News image

Bộ tài chính ban hành thông 194/2009/TT-BTC hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng. Thông tư này hướng dẫn cụ thể việc chào mua công khai là thủ tục đăng ký, thông báo công khai ý định mua, thực hiện mua ... Đọc thêm ...

Bài viết Doanh Nhân

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

3 bài học kinh doanh từ ông chủ Facebook

News image

Facebook - mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất hiện nay và có tổng vốn hóa hơn 340 tỷ USD được sáng lập từ 13 năm trước, bắt đầu từ ý tưởng “thefacebook.com” của cậu sinh viên 19 tuổi Mark Zuckerberg. Facebook đã tạo nên cuộc cách mạng trong việc liên kết con người và là nguồn cảm hứng kh... Đọc thêm ...

Jack Ma đã thống trị công nghiệp Internet Trung Quốc như thế nào

News image

Kể từ thời John Rockefeller, chưa có một doanh nhân nào được xem là có khả năng thay đổi cả một quốc gia như Jack Ma. Standard Oil của Rockefeller phất lên nhờ kết hợp sự hưng thịnh của xăng dầu và động cơ đốt trong, cung cấp năng lượng cho nước Mỹ trong suốt một thế kỷ. Ông trở thành tỷ... Đọc thêm ...

Đoàn Phan Dinh - 9X làm chủ trang trại heo rừng

News image

Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư thú y Đại học Cần Thơ, Đoàn Phan Dinh, sinh năm 1991, Châu Thành, Đồng Tháp, không chọn làm việc cho các cơ sở thú y mà chọn một ngã rẽ riêng với nghề nuôi heo rừng. Khởi nghiệp với số vốn chỉ vài triệu đồng nhờ làm phụ hồ, sau 6 năm chàng sinh vi... Đọc thêm ...

Alan Phan - Được và Mất!

News image

Cuộc phỏng vấn "chớp nhoáng" của tờ Young Entrepreneur, đại học Pennsylvania (Mỹ) với TS. Alan Phan giới thiệu những thông tin ngắn gọn và thú vị về ông.  Trong vài năm gần đây, doanh nhân Việt kiều vốn là cựu sinh viên của Penn State (Hoa Kỳ) này là cây viết quen thuộc ở Việt Nam với nhiều tư tưởng kh... Đọc thêm ...

Bước thăng trầm làm túi xách Việt của đôi vợ chồng trẻ

News image

Từ số vốn vỏn vẹn 40 triệu đồng, sau 6 năm cùng nhau khởi nghiệp, vợ chồng Liêm và Thư đã tạo dựng được một thương hiệu túi xách thuần Việt, cùng chuỗi 19 cửa hàng trên toàn qu... Đọc thêm ...

Người Việt thành tỷ phú ở Mỹ từ 2 USD

News image

Đến Mỹ chỉ với 2 USD trong tay, sau 14 năm, Dung Tấn Trung đã có trong tay 1,8 tỷ USD và là một trong những người gốc Việt thành công nhất ở đất nước cờ hoa. Có mặt ở Hà Nội chiều 2.4 trong một buổi chuyện trò với các doanh nghiệp trẻ, tiến sĩ, tỷ phú gốc Việt Dung Tấ... Đọc thêm ...

Đại gia một thời Nguyễn Văn Mười Hai: Vào tù tóc còn xanh, giờ đầu đã bạc trắng

News image

Ít ai biết người tạo dựng thương hiệu sữa tắm bùn Thành Kim là Nguyễn Văn Mười Hai, nhân vật từng là “đại gia số một” ở TP HCM cuối thập niên 80, ông chủ nước hoa Thanh Hương. Lâm vào vòng lao lý suốt 17 năm trời, khi ra tù, máu kinh doanh vẫn còn trong huyết quản, ông lại tá... Đọc thêm ...

The Guardian có nữ Tổng biên tập đầu tiên sau gần 200 năm

News image

Bà Katharine Viner vừa được chỉ định làm tổng biên tập tiếp theo của tờ The Guardian, thay ông Alan Rusbridger sẽ thôi việc giữa năm nay. Viner sẽ là tổng biên tập nữ đầu tiên trong lịch sử 194 năm của tờ báo Anh. Nữ lãnh đạo này gọi đây là một "vinh dự và trách nhiệm rất lớn". Trong th... Đọc thêm ...

11 lời khuyên cho doanh nhân đầu năm mới

News image

Dưới đây là những lời khuyên hữu ích từ các nhân vật thành công, những người luôn muốn xây dựng một cộng đồng doanh nhân vững mạnh, do Business Insider đưa ra... Đọc thêm ...

Giám đốc vỡ nợ tái khởi nghiệp với 15 triệu đồng

News image

Bỏ hàng trăm triệu ra lập công ty xây dựng nhưng thất bại và gánh khoản nợ 300 triệu đồng, anh Phương không nản chí mà quyết tâm gầy dựng lại sự nghiệp bằng shop kệ gỗ với số vốn 15 triệu đồng. Dưới đây là bài viết chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp do anh Phạm Thanh Phương gửi về Vn... Đọc thêm ...

Ivanov - Kinh nghiệm làm giàu của triệu phú 27 tuổi

News image

Đặt mục tiêu thành triệu phú năm 16 tuổi, Ivanov đã lập tài khoản tiết kiệm từ rất sớm, sau đó nhập ngũ, học đại học từ xa và dùng tiền lương để đầu tư chứng khoán, bất động sản.Anton Ivanov không phải là một triệu phú điển hình. Anh mới 27 tuổi, không được thừa kế, mà cũng chẳng là... Đọc thêm ...

'Tôi đã thổi bay 250.000 USD thừa kế như thế nào'

News image

Một tuần trước sinh nhật 17 tuổi, Troy Morgan được bố thông báo rằng một khoản tiền thừa kế trị giá 250.000 USD đang đợi mình..... LearnVest, một công ty quản lý tài chính đã chia sẻ câu chuyện của Troy Morgan, chàng trai từng tiêu tán hết toàn bộ số tiền thừa kế khi mới 24 tu... Đọc thêm ...

Đừng lãng phí tuổi 20 ở các công ty lớn

News image

Làm việc ở các doanh nghiệp tên tuổi ngay sau khi ra trường chưa chắc đã giúp bạn học hỏi được nhiều và khám phá sâu về bản thân mình như các công ty mới. Raj De Datta là doanh nhân gốc Ấn Độ. Ông tốt nghiệp Trường Kinh doanh Harvard (HBS), từng làm việc cho Cisco, Lazard và đồng sáng lậ... Đọc thêm ...

Kim Thư - Sự trở lại đáng khâm phục!

News image

Sau một thời gian vắng bóng cùng với biến cố nợ nần của gia đình, diễn viên điện ảnh Kim Thư đang hằng ngày thức dậy từ 4h sáng đế nấu nướng cho tiệm ăn riêng ở góc đường Pasteur - Võ Văn Tần, TP HCM. Trái với hình ảnh thường xuất hiện trước công chúng, Kim Thư mặc một chiế... Đọc thêm ...

Elliot Bohm và Marc Ackerman kiếm hàng triệu đôla nhờ thu mua thẻ quà tặng

News image

Những công ty có chính sách nhân sự tốt ở Mỹ thường không ngần ngại thưởng cho nhân viên của mình thẻ quà tặng mua sắm thay vì tiền mặt. Mỗi năm, lượng thẻ quà tặng phát hành tại Mỹ lên đến hơn 9 tỷ USD. Tuy nhiên, những thẻ mua sắm này thường khống chế chủng loại hàng hoá, nê... Đọc thêm ...

Cặp vợ chồng suýt tự tử vì món nợ 3 tỷ đồng - họ đã vượt qua như thế nào!

News image

Đột ngột phải gánh vác món nợ 3 tỷ đồng sau khi cưới chỉ 2 năm trời, cặp vợ chồng Hiệp - Ngọc từng trải qua quãng thời gian khó khăn khi vợ phải ra vỉa hè bán phá lấu, chồng bỏ nhà đi bụi rồi suýt tự tử vì quá chán chường... ... Đọc thêm ...

Bà tỷ phú bán hàng rong

News image

  Một mình nuôi tám người con ăn học bằng nghề bán bánh Huế suốt 43 năm qua. Đến nay, bà cụ 85 tuổi có vài căn nhà trị giá hàng ngàn cây vàng và điều tuyệt vời nhất bà nhận được từ cuộc đời là các con bà đều thành đạt. Người phụ nữ đặc biệt đó chính là bà Đỗ... Đọc thêm ...

Quá khứ không hổ thẹn của đại gia 100 tàu ra Hoàng Sa

News image

Trước những lời đồn đoán về việc Công ty CP Đức Khải đang gặp nhiều khó khăn, nhưng lại đầu tư 100 tàu khủng ra Hoàng Sa, doanh nhân Phạm Ngọc Lâm vừa trả lời báo chí. Mười bốn tuổi vào đời bằng nghề phụ xe, 29 tuổi trở thành "ông trùm đầy quyền lực" trong giới kinh doanh, 31 tu... Đọc thêm ...

Lương Hoài Nam : Nếu chúng ta muốn

News image

Trung Quốc chiếm Hoàng Sa không phải vào ngày hôm qua mà 40 năm trước, khi đó tôi 11 tuổi, là một đứa trẻ nít. Bây giờ tôi 51 tuổi, đã là ông nội; nhà tôi đã có thêm hai thế hệ. Thế mà Hoàng Sa của Việt Nam vẫn còn chưa lấy lại được. Tại sao chưa lấy lại đư... Đọc thêm ...

Ông tổ nước chấm Maggi

News image

  Khởi nguồn từ món súp dành riêng cho giới công nhân, lao động, ông Julius Michael Johannes Maggi đã chế biến thành loại nước chấm đa năng (nước tương) và phổ biến tới hàng triệu bữa ăn gia đình trên khắp hành tinh. Ông Julius Maggi (tên đầy đủ Julius Michael Johannes Maggi), sinh ngày 9/10/1846 tại thị trấn Frauenfeld, Th... Đọc thêm ...

Tỷ phú Mark Zuckerberg: 30 tuổi và những chuyện giờ mới kể

News image

Lần đầu tiên tên tuổi Mark Zuckerberg xuất hiện trên Tạp chí Forbes, không mấy ai để ý cả. Bị kẹp chặt giữa thứ hạng và ảnh chụp của 399 người giàu nhất nước Mỹ khác, Zuckerberg chỉ được miêu tả vài dòng với đầy sự nghi ngờ của Forbes, như sa... Đọc thêm ...

Những doanh nhân không sợ thất bại

News image

Năm 21 tuổi, Joe Davy huy động được 5 triệu USD để kinh doanh. Chỉ một năm sau đó anh mất trắng, cựu CEO EvoApp cho biết trên Business Journals. Davy từng sáng lập một doanh nghiệp rất được ưa chuộng tại Durham, bỏ dở Đại học Bắc Carolina (Mỹ), sau đó tiêu sạch tiền tiết kiệm khi EvoApp - công ty... Đọc thêm ...

Bầu Đức xin vợ làm thêm 5 năm nữa rồi nghỉ

News image

“Nhiều khi tôi nghĩ tôi không biết mình cứ phải làm để làm gì. Tiền thì không thiếu, chân dài tôi không mê. Rượu chè cũng không. Nhiều khi vợ nói, tôi năn nỉ bả cho làm thêm 5 năm nữa rồi sẽ chuyển giao, lúc đó mới nghỉ ngơi. Chứ bây giờ vẫn chưa ổn định, chưa nghỉ được” – ... Đọc thêm ...

Nước cờ sai của Lý Xuân Hải - Nguyên CEO ACB

News image

Từng là một CEO thành công và nổi tiếng nhất ngân hàng Việt Nam, trên cương vị TGĐ lâu năm, Lý Xuân Hải đã từng có nhiều ước mơ xa và đẹp cho cả ACB và riêng mình. Nhưng tất cả đã là giấc mộng tàn khi sa chân vào tù rồi ra trước vành móng ngựa. Con đường từ huy ho... Đọc thêm ...

Trầm Bê và cuộc xáp nhập ngân hàng ngoạn mục

News image

Tờ VnexpressNews đăng tít dòng "Con đường đưa Southern Bank đến với Sacombank" bình luận quá trình xáp nhập Ngân Hàng Phương Nam (SouthernBank) với Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SacomBank). Bài viết cho thấy những thăng trầm của giai đoạn này đồng thời cũng chỉ ra những kỳ vọng mà cuộc xáp nhập này đem lại. Bài viết sa... Đọc thêm ...

Lời khuyên của tỷ phú : Mua nhà, tậu xe trong 5 năm

News image

Mới đây, website khởi nghiệp e27 đăng tải bài viết của Li Ka-Shing, trong đó chia sẻ bí quyết cải thiện cuộc sống trong 5 năm. Ông trùm bất động sản Li Ka-Shing (Hong Kong, Trung Quốc) hiện là tỷ phú giàu nhất châu Á với số tài sản 29,1 tỷ USD, theo Bloomberg. Xuất thân là trẻ mồ côi, ông đã tự... Đọc thêm ...

Warren Buffett: “FED là quỹ đầu cơ vĩ đại nhất lịch sử”

News image

Nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett ví Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) như một quỹ đầu cơ bởi khả năng kiếm lợi nhuận “đậm” từ chương trình mua tài sản để kích thích tăng trưởng hay còn gọi là QE. Thông qua 3 chương trình QE đến thời điểm này, giá trị trên bảng cân đối kế to... Đọc thêm ...

GS Ferguson: Kinh tế thế giới 'lừa đảo'

News image

Giáo sư có tiếng của Đại học Harvard, Niall Ferguson, nói hệ thống kinh tế của các nước trên thế giới có thể coi là "lừa đảo". Người từng được tạp chí Time chọn là 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất hành tinh dẫn nguồn Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho thấy nợ của Hy Lạp lên tới 153% Tổng... Đọc thêm ...

Chủ tịch Las Vegas Sands: 'Tôi không kiếm tiền của người nghèo'

News image

Bộ luật Hình sự hiện hành (1999) nghiêm cấm công dân Việt Nam đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức. Nếu thực hiện hành vi này một cách chuyên nghiệp thậm chí có thể bị phạt tù. Tuy vậy, hiện Bộ Tài chính đang soạn thảo quy chế kinh doanh casino và trò chơi có thưởng. Ch... Đọc thêm ...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2742
mod_vvisit_counterHôm Qua11075
mod_vvisit_counterTuần Này2742
mod_vvisit_counterTháng Này293803

We have: 61 guests, 5 bots online
Your IP: 54.198.14.214
 , 
Today: 29 Tháng 8, 2016