Latest:
Văn bản Thuế
Thuế TNCN

Thông tư 92/2015/TT-BTC bổ sung về thuế TNCN và thuế GTGT cá nhân kinh doanh

News image

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh và hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củ... Đọc thêm ...

Luật sửa đổi 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Thuế TNCN

News image

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13, Luật thuế giá trị gia tă... Đọc thêm ...

CV336-01/2014 - Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2013

News image

Tổng Cục Thuế vừa có công văn hỏa tốc Số 336 - ngày 24/01/2014, gửi Cục Thuế các Tỉnh, TP trực thuộc Trung ương v/v hướng dẫn cụ thể công tác quyết toán thuế TNCN năm 2013. Theo đó, để đảm bảo việc quyết toán và tiếp nhận hồ sơ quyết toán thống nhất theo quy định Pháp luật, các nộ... Đọc thêm ...

Thông tư 111/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65/2013/NĐ-CP

News image

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Lu... Đọc thêm ...

Nghị định 65/2013 Hướng dẫn Luật Thuế TNCN sửa đổi

News image

Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hà... Đọc thêm ...

Luật thuế TNCN sửa đổi hiệu lực từ 01/07/2013

News image

Luật số: 26/2012/QH13, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá... Đọc thêm ...

TT 12/2011/TT-BTC bổ sung TT02/2010 về Thuế TNCN

News image

SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 84/2008/TT-BTC NGÀY 30/9/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 02/2010/TT-BTC NGÀY 11/01/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 84/2008/TT-BTC NGÀY 30/9/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH. 1/ Lãi trái phiếu.2/ Tiền gửi Ngân hàng.3/ ... Đọc thêm ...

TT 37/2010/TT-BTC hướng dẫn quản lý chứng từ tự in trên máy tính

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 37/2010/TT-BTC ------------------------------- Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2010 THÔNG TƯ Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính -------------------------- Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá ... Đọc thêm ...

TT 20/2010 hướng dẫn kê khai thuế TNCN

News image

TT Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính ... Đọc thêm ...

TT 02/2010/TT-BTC bổ sung TT84/2008 về Thuế TNCN

News image

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2010 ngày 11/01/2010 hướng dẫn bổ sung TT84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định 100/2008/NĐ-CP quy định liên quan đến “Thuế Thu Nhập Cá Nhân” như sau : 1/ Một số khoản không tính vào thu nhập chịu thuế.2/ Việc miễn thuế TNCN đối với chuyển nhượng nhà và BĐS.3/ Các khoản ... Đọc thêm ...

Luật thuế TNCN hiệu lực từ 01/01/2009

News image

Ngày 5-12-2007, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký Lệnh số 13/2007/L-CTN công bố Luật Thuế thu nhập cá nhân, đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 21-11-2007. Dưới đây là toàn văn luật này. Điểm mới của Luật này là những điều khoản liên quan đến chiết trừ gia cảnh người phụ thuộc ... Đọc thêm ...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Văn bản Văn bản Thuế Thuế Thu nhập Cá nhân