CV 7250/BTC-TCT : Một số lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2009

pic_vanbanthue_btcBộ Tài chính vừa có Công văn hướng dẫn các nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2009. Sau đây chúng tôi xin chuyển toàn văn của Công văn để Quý Doanh nghiệp nắm bắt. Theo ý kiến phản ánh những vướng mắc trong quá trình quyết toán thuế TNDN, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2009 như sau:

Read more ....


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: